(Chinhphu.vn) – Theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định.

Bà Hoàng Thị Kiều Trang là giáo viên mầm non, công tác tại trường mầm non Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội được 1 năm (năm học 2017-2018), có đóng BHXH 9 tháng, sau đó bị gián đoạn do bà Trang nghỉ việc. Ngày 1/1/2020, bà Trang trúng tuyển viên chức làm giáo viên mầm non. Bà Trang hỏi, bà có được miễn chế độ tập sự không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì thời gian tập sự đối với người trúng tuyển viên chức có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp là 6 tháng.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non thì tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với chức danh giáo viên mầm non hạng IV là trung cấp.

Cũng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định.

Như vậy, trường hợp bà Hoàng Thị Kiều Trang đã có thời gian công tác có đóng BHXH ở vị trí giáo viên mầm non và đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật là 9 tháng mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì khi được tuyển dụng vào vị trí giáo viên mầm non hạng IV, bà được miễn tập sự theo các quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên mầm non , bảo hiểm xã hội , tập sự