"Tập trung cải cách hành chính,
tạo mọi thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp"

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Trang chủ » Năng lực cạnh tranh » Văn bản

15:33, 02/01/2016

Nghị định số 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài