(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo tổng hợp kết quả họp lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Thị xã Gia Nghĩa

UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, thị xã Gia Nghĩa là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Đắk Nông, diện tích tự nhiên 284,11 km2, dân số 85.082 người, gồm 5 phường (Nghĩa Đức, Nghĩa Thành, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Trung) và 3 xã (Đắk R’Moan, Quảng Thành, Đắk Nia).

Xã Quảng Thành có 77,59 km2 diện tích tự nhiên, dân số 5.783 người; có 7 thôn, gồm: Tân Tiến, Tân Lập, Tân Thịnh, Nghĩa Hòa, Nghĩa Tín, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi.

Đề án thành lập Phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của xã Quảng Thành và thành lập thành phố Gia Nghĩa trực thuộc tỉnh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Gia Nghĩa đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, có 34.669/36.499 cử tri thị xã Gia Nghĩa tham gia ý kiến với Đề án. Trong đó, có 33.876 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 92,81% so với tổng số cử tri.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả họp lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tại đây.

Tuệ Văn